Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Пламен Вачков, председател, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения; г-жа Нели Стоянова, Дирекция „Информационно общество и информационни технологии”, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения; инж. Румен Трифонов, Национален координатор, Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии към МС; г-жа Динка Динкова, програмен директор на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и г-н Николай Герасимов, Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии към МС
[close]