Image gallery
 
Мукаддес Налбант, Заместник-министър на образованието
[close]