Image gallery
 
Г-жа Аделина Балканджийска, Главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето и г-н Стилиян Иванов, Председател на Фондацията за подпомагане на жертви на престъпления и борба с корупцията
[close]