Image gallery
 
Г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра (ляво) и г-н Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи на България представят г-жа Ева Жоли преди нейната лекция
[close]