Image gallery
 
Д-р Емил Ценков, Директор на Информационния център на Съвета на Европа (ляво), представя европейския опит в превенцията на престъпността. До него е Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра
[close]