Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра, Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи, Румен Петков, Министър на вътрешните работи и Джеръми Хил, Посланик на Великобритания в България
[close]