Image gallery
 
Първа сесия, от ляво на дясно: Анджей Каркошка, директор Стратегически преглед на отбраната, МО на Полша, ген. (о.р.) Клаус Науман, бивш Председател на Военния комитет на НАТО, ген. Никола Колев, Началник на ГЩ на БА и посл. Бойко Ноев
[close]