Image gallery
 
ген. Джеймс Джоунс, Главнокомандващ силите на НАТО и САЩ в Европа, се обръща към участниците в конференцията. До него са д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра и Сергей Станишев, Министър-председател на България
[close]