Image gallery
 
Сергей Станишев, министър-председател на България, открива Третата годишна конференция по сигурността
[close]