Image gallery
 
Д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представя доклада
[close]