Image gallery
 
Г-н Бойко Великов, председател на Комисията за борба с корупцията, говори за необходимостта от законодателни промени
[close]