Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Валентин Видолов, заместник-директор на Главна данъчна дирекция, г-н Руслан Стефанов, Координатор на проект, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията и г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи
[close]