Image gallery
 
Оскар Шош, Заместник началник отдел, Служба за издаване на лицензи дза търговия, Унгария
[close]