Image gallery
 
Дейвид Хукс, експерт в миграционната и митническа служба на САЩ (ляво) и Джон Дейвид, експерт от националната митническа агенция на Австралия
[close]