Image gallery
 
От ляво: Пълномощният министър Радослав Деянов, държавен експерт в Дирекция "НАТО и международна сигурност" в МвНР, Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи и Димитър Толев, заместник-директор на Агенция "Митници"
[close]