Image gallery
 
От ляво на дясно: Бойко Тодоров, Програмен директор, Център за изследване на демокрацията,София; Филип Гунев, Научен сътрудник към Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията в София; Тихмир Безлов, Главен експерт към Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията в София изслушват въпросите на участниците.
[close]