Image gallery
 
Г-н Анвар Шах, Програмен директор, отдел "Управление на обществения сектор", Институт на Световната банка, Вашингтон, САЩ изнася презентация си пред участниците във видеосесията.
[close]