Image gallery
 
Г-н Ира Либерман, бивш главен съветник към Световната банка по въпросите на частния и финансовия сектор в страните от Европа и Централна Азия, Вашингтон (САЩ) отговаря на въпроси на участниците
[close]