Image gallery
 
Дикран Тебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара
[close]