Image gallery
 
Филип Гунев, научен сътрудник в Европейската програма на Центъра, представя доклада за България
[close]