Image gallery
 
Участници във видеоконференцията в Центъра за дистанционно обучение, Киев, Украйна.
[close]