Image gallery
 
Д-р Мария Петку и Михай Косташе (от дясно на нея) от Националната агенция за експортен контрол на Румъния представиха румънския опит в хармонизиране на законодателството
[close]