Image gallery
 
От ляво на дясно: Иво Нейков, Дирекция "Международно сътрудничество" в МВР, Боян Боянов, Дирекция "Междунароно сътрудничество" в МО, Йон Лупан, Министерство на икономиката и търговията на Молдова, Дорин Панфил, Министерство на външните работи и европейската интеграция на Молдова и д-р Димитър Димитров, преподавател в УНСС
[close]