Image gallery
 
Лион Лаудър, Втори секретар в Посолството на САЩ в България
[close]