Image gallery
 
От ляво: Красимир Беневски, ПРООН, Николай Милков, Заместник-министър на МВнР и Диман Димов, Заместник ръководител на SEESAC
[close]