Image gallery
 
Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи, говори за ролята на Комисия и за важността на партньорството между правоприлагащите органи и бизнеса. До него са Дикран Тебеян, Заместник-председател на БСК и Валентина Зартова, юридически съветник на БТПП
[close]