Image gallery
 
Марк Стенли, Постоянен представител на Службата по наркотици и престъпност към ООН, попита как ще се финансира дейността на Комисията. В дясно на снимката е Бойко Славчев, съветник на Министъра на вътрешните работи, а на заден план вляво е доц. Стефан Николов, ръководител на катедра във факултет "Сигурност" в Академията на МВР
[close]