Image gallery
 
За представянето на Комисията в Центъра дойдоха експерти и преподаватели от МВР и Академията на МВР, аташета по полицейските въпроси към чуждестранни мисии, представители на международни организации и медии
[close]