Image gallery
 
От ляво на дясно: Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра, Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи, Дикран Тебеян, Заместник-председател на БСК и Валентина Зартова, юридически съветник на БТПП
[close]