Image gallery
 
Дикран Тебеян, Заместник-председател на Българската стопанска камара
[close]