Image gallery
 
Г-н Майкъл Клайн, вицепрезидент за развитието на частния сектор към Световната банка и Международната финансова корпорация (IFC) и главен икономист в IFC
[close]