Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Георги Стоев, управляващ съдружник, Industry Watch Group; г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията и г-н Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световната банка в България
[close]