Image gallery
 
От ляво на дясно: проф. Любомир Иванов, Президент на Атлантическия клуб в България, г-н Паскал Кушпен, Президент на Швейцария, г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Горан Йонов, Българско дипломатическо дружество
[close]