Image gallery
 
Г-н Паскал Кушпен, Президент на Швейцария, говори за заплахите пред демокрацията по време на лекцията си пред българска аудитория
[close]