Image gallery
 
Г-н Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световната банка в България
[close]