Image gallery
 
Саймън Рин, Координатор на проекти за Централна и Източна Европа в Сейфъруърлд (ляво) и Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра
[close]