Image gallery
 
Филип Гунев, един от авторите на доклада, представя резултатите от изследването
[close]