Image gallery
 
Бойко Тодоров (ляво), Програмен директор на Центъра, открива дискусията. До него са Румен Стоилов, Заместник-министър на вътрешните работи и Ханс Рисър от SEESAC
[close]