Image gallery
 
Г-жа Надежда Сандолова, Ръководител отделение Централна банка и държавен дълг в Сметната палата
[close]