Image gallery
 
Г-жа Миглена Тачева, Заместник-министър на правосъдието (ляво) и д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра
[close]