Image gallery
 
Г-н Николай Слатински, Секретар по националната сигурност на Президента на България (ляво) и полк. Валери Рачев, Заместник-комендант на Военната академия "Г. С. Раковски"
[close]