Image gallery
 
Г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра и г-жа Татяна Дончева, Народен представител, член на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
[close]