Image gallery
 
От ляво: г-н Дейвид Улстенхолм, Съветник по присъединяването на България към ЕС в МВР, г-н Любомир Робов, Заместник-директор на дирекция "Инспекторат" в МВР и ген. (о.з.) Чавдар Червенков, Главен експерт в Европейската пограма на Центъра
[close]