Image gallery
 
Г-н Костин Варлан, прокурор в службата за международно сътруничество в Националната прокуратура за борба с корупцията на Румъния (ляво) и ген. (о.з.) Чавдар Червенков, Главен експерт в Европейската програма на Центъра
[close]