Image gallery
 
От ляво на дясно: генерал Чавдар Червенков, главен експерт в Програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, Професор Пол Ларсон, преподавател в Норвежкия полицейски колеж, Росица Джекова, координатор на Програма Сигурност, Тихомир Безлов, главен експерт, Програма Сигурност и Надя Стойнова, анализатор в Програма Сигурност
[close]