Image gallery
 
Чавдар Червенков, главен експерт в Програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, Професор Пол Ларсон, преподавател в Норвежкия полицейски колеж, и Росица Джекова, координатор на Програма Сигурност
[close]