Image gallery
 
Участниците в международната конференция “Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза”, София, 31 октомври 2017 г.
[close]