Image gallery
 
По време на международната конференция “Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза”, София, 31 октомври 2017 г.
[close]