Image gallery
 
Иван Хиновски, председател, Български енергиен и минен форум (в средата)
[close]