Image gallery
 
От ляво на дясно: Фаола Ходаж, Институт за демокрация и медиация, Албания; Дина Байрамспахич, Институт Алтернатива, Черна гора; Стефан Карабоев и Даниела Минева, SELDI / Център за изследване на демокрацията по време на форума "Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска", 25-26 октомври 2017 г., Любляна
[close]